Chúng tôi cam kết bảo mật toàn bộ dữ liệu cá nhân của người tham gia trang web phù hợp theo qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các thủ tục pháp lý có liên quan. Nội dung trang Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân nêu tóm lược các hình thức thông tin mà công ty chúng tôi thu thập được qua trang web này, cách thức chúng tôi sử dụng và quản lý dữ liệu. Nội dung trang này còn đề cập đến các quyền lợi bạn được hưởng liên quan đến việc bảo mật thông tin dữ liệu và cung cấp cách thức bạn cần thực hiện để liên lạc với chúng tôi.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân. 

Các thông tin cá nhân của khách hàng được chúng tôi thu thập khi:

– Khách hàng gửi thắc mắc cho chúng tôi tại mục “Liên hệ” 

– Khách hàng yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin về sản phẩm hoặc yêu cầu chúng tôi liên lạc với khách hàng tại mục “Liên hệ”

Chúng tôi thu thập các dữ liệu sau từ khách hàng:

– Tên

– Địa chỉ hòm thư cá nhân (Email)

– Nội dung câu hỏi thắc mắc

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau:

– Phản hồi giải đáp thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc vấn đề mà khách hàng yêu cầu.

– Đo lường và cải thiện sản phẩm của chúng tôi.

– Theo dõi và cải thiện dịch vụ của chúng tôi tới khách hàng

– Thông báo tới khách hàng về sự thay đổi trong sản phẩm, hoặc về sản phẩm mới. 

Xin lưu ý bạn được cung cấp tuỳ chọn liên quan đến việc bạn có đồng ý với việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn hay không, bằng cách quyết định có gửi thông tin cá nhân hay không. Nếu bạn gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ coi đó là sự đồng thuận của bạn với tuyên bố về quyền riêng tư dữ liệu của chúng tôi.

2. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng
Chúng tôi cam kết giữ an toàn các thông tin cá nhân của bạn. Tất cả mọi thông tin cá nhân nhằm giúp nhận dạng cá nhân sẽ được khai thác xử lý theo qui trình nghiêm ngặt nhằm ngăn cản các hình thức trái phép trong khai thác xử lý, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin cá nhân sai mục đích. Tuy nhiên, công ty chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp do luật pháp qui định hoặc theo yêu cầu của tòa án.

3. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Thương Mại và Dược Phẩm Sang

Địa chỉ: 11/9 Ngô Quang Huy, P. Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Tp. HCM

Email: enquiry@profhilo.com.vn

Số điện thoại: +84 28 3911 0241

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

  • Nhân viên công ty.
  • Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện một phần dịch vụ của Công ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

5. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để trả lời câu hỏi của bạn, gửi các thông tin mà bạn đã yêu cầu và các tin tức về sản phẩm của chúng tôi. 

6. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cho đến khi nhận được yêu cầu hủy bỏ hoặc xóa thông tin từ Khách hàng. 

7.  Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Hiện website chưa triển khai trang quản lý thông tin cá nhân của thành viên, vì thế việc tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân dựa vào yêu cầu của bạn bằng các hình thức sau:

  • Gọi điện thoại đến +84 28 3911 0241, nhân viên tổng đài sẽ ghi nhận và nhờ quản trị viên hỗ trợ chỉnh sửa thông tin cho bạn.
  • Góp ý trực tiếp từ website https://profhilo.com.vn/contact-us/, quản trị viên kiểm tra thông tin và liên lạc lại với bạn để xác nhận thông tin 1 lần nữa và quản trị viên chỉnh sửa thông tin cho bạn.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này theo địa chỉ:

Công ty TNHH Thương Mại và Dược Phẩm Sang

11/9 Ngô Quang Huy, P. Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Tp. HCM

Email: enquiry@profhilo.com.vn

Số điện thoại: +84 28 3911 0241

Tùy theo mức độ, tính chất của việc khiếu nại mà Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại sẽ có biện pháp giải quyết cụ thể.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được khiếu nại của thành viên thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Top