Công nghệ NAHYCO Hybrid Technology là một công nghệ tiên tiến, được phát triển bởi IBSA

Dựa trên các phức hợp phối hợp lai ổn định của Axit Hyaluronic trọng lượng phân tử cao và thấp (HA):

Thấp (80-100 kDa): L-HA
Cao (1100-1400 kDa): H-HA

Nồng độ: 32 mg L-HA + 32 mg H-HA trong 2 ml (ống tiêm đổ đầy sẵn)
Tổng cộng 64 mg HA

Bước 1: Liên kết ban đầu

H-HA: các chuỗi dài hơn có xu hướng hình thành các liên kết hydro yếu (H) giữa chúng

L-HA: các chuỗi ngắn hơn thường không hình thành bất kỳ loại liên kết nào giữa chúng

Bước 2: Quá trình liên kết nhiệt được cấp bằng sáng chế

Các liên kết hydro yếu giữa các chuỗi dài (H-HA) bị phá vỡ
2 phần (H-HA và L-HA) liên kết với nhau

Bước 3: Phức hợp lai được ổn định

Quá trình nguội đi của nhiệt của hỗn hợp tạo ra sự hình thành của vô số liên kết yếu với hydro (H) giữa các chuỗi dài (H-HA) và ngắn (L-HA), với sự hình thành các phức hợp lai ổn định.

PROFHILO sử dụng 100% Hyaluronic acid tinh khiết, không chứa chất hóa học.

Top