Nghiên cứu lâm sàng cho thấy Profhilo hỗ trợ khả năng tồn tại của tế bào sừng và nguyên bào sợi, tăng biểu hiện của 4 loại collagen và elastin

Tăng biểu hiện gen của collagen & elastin gấp 12 lần so với các tế bào được xử lý bằng H và L HA được tìm thấy. Dữ liệu cho thấy, so với CTR, phức hợp lai HA làm tăng biểu hiện của protein elastin

Kết quả cho thấy sự biểu hiện và tập trung khác nhau của COLI khi các tế bào được xử lý bằng phức hợp lai hợp đồng HA so với phương pháp điều trị H-HA và L-HA.

Tiêm Profhilo vào khoang mỡ dưới da có thể giúp việc tuyển chọn và biệt hóa các tế bào gốc trong tế bào mỡ, và cải thiện đáng kể sự tái sinh mô mỡ.

Top