Kỹ thuật BAP (Bio Aesthetic Points – Điểm thẩm mỹ sinh học), được phát triển cho 1/3 phần dưới của khuôn mặt bởi khuynh hướng teo da ở khu vực này do hiện tượng lão hóa;

Giảm số lượng vị trí tiêm (5 điểm tiêm; 0,2 ml mỗi liều tiêm ở lớp hạ bì/ lớp dưới da)

Giảm số lần điều trị (2 lần điều trị, cách nhau khoảng 4 tuần)

Tại sao kỹ thuật này lại hiệu quả?

Hiệu ứng nâng + làm đầy

An toàn: xa các mạch máu lớn và dây thần kinh

HA tinh khiết với nồng độ và độ lưu lượng cao

Tái tạo độ đàn hồi và khả năng hỗ trợ của ma trận chất nền ngoại bào nhờ tác động đa lớp

Top