June 30, 2021

Hội thảo trực tuyến: Profhilo, Hyaluronic Acid Liên Kết Nhiệt Dạng Tiêm Ôn Định Mang Đến Hiệu Quả Tái Cấu Trúc Đa Lớp.

 

Kính gởi: Quý Bác sĩ và Khách hàng

Văn Phòng Đại Diện NeoAsia (S) Pte., Ltd. Xin chân thành cảm ơn Quý Bác sĩ đã lựa chọn và sử dụng sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Chúng tôi xin kính mời Quý Bác sĩ đăng ký tham dự Chương trình Hội thảo trực tuyến do Văn Phòng Đại Diện NeoAsia (S) Pte., Ltd. tổ chức với chủ đề “Profhilo, Hyaluronic Acid liên kết nhiệt dạng tiêm ổn định mang đến hiệu quả tái cấu trúc đa lớp”.

Thời gian: Ngày 05.07.2021 (Thứ 2)

Từ 19:30 đến 21:00

Để đăng ký, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: 

Facebook

Instagram

 

Top